Hårtransplantation

Hårtransplantation Turkiet – Advanced Aesthetic

Hårbortfall är inget ovanligt problem, menför många kan det vara ett hårt slag för självförtroendet. På Advanced Aesthetic kan vi hjälpa dig att ordna en hårtransplantation i Turkiet – ett ledande land på området.

Välkomna att kontakta oss för en första konsultation redan idag så kan våra experter hjälpa dig mot ett nytt hårsvall.

hårtransplantation Hälsogruppen

Nära samarbete med turkisk klinik

Advanced Aesthetic arbetar på konsultbasis i ett samarbete med Esteworld i Turkiet, en klinik som behärskar de senaste och bästa metoderna när det handlar om hårtransplantation. Turkiet har på senare år utvecklats till en ledande nation när det handlar om hårtransplantationer. Allt fler söker sig till Istanbul för att få nytt hår. Den suveräna kompetensen, de låga priserna och fantastiska upplevelser i den härliga staden Istanbul är några starka skäl att åka till Turkiet.Kontakta oss redan idag för en konsultation så kan vi avgöra om du är en lämplig kandidat för hårtransplantation i Turkiet. Vi är med dig hela resan för att du ska känna dig trygg och säker på detta äventyr.Alla våra läkare är erfarna och välutbildade och behärskar de senaste teknikerna. Alla våra tjänster har en nöjd kund-garanti som täcker alla rimliga förväntningar.

Hälsogruppen Esteworld klinik

Hårtransplantation Turkiet – mer information

Håravfall är ett av de vanligaste kosmetiska problemen. Att tappa hår är vanligare bland män, men även kvinnor drabbas emellanåt. Att man tappar lite hår anses normalt – mellan 50 och 100 hårstrån på en dag är vanligt förekommande, men tappar du mer än så är det dags att prata med en specialist.

Håravfallet kan visserligen dämpas med metoder som hårlaser och plasmabehandlingar, men hårtransplantation är en mer permanent lösning för personer som drabbas av ett kraftigt håravfall. När vi genomför en hårtransplantation samlas genetiskt resistenta hårsäckar från patientens nacke och planteras i kanaler som öppnas i de områden på huvudet där skallighet eller tunnhårighet har uppstått.

En hårtransplantation är en mikrooperation som alltid utförs under lokalbedövning. Ingreppet bör därför alltid utföras i sjukhusmiljö och anestesiolog bör alltid vara närvarande.

Hårtransplantation – tre grundsteg

  • Insamling av hårsäckar. Först framställd ett donatorställ för proceduren. Därefter uppsamlas hårsäckarna en i taget med en FUE-motor. Här är det mycket viktigt att hårets rötter inte skadas. Varje rot, här kallade transplantat, innehåller 2-3 hårstrån i snitt.

  • Kanalen öppnas. Kanalerna ska öppnas i rätt storlek och djup som passar det aktuella området, det påverkar hur lyckad en hårtransplantation kommer att bli. Det gäller att vara extremt noggrann med att man öppnar kanaler som passar för de hårsäckar som ska transplanteras. Dessutom är det viktigt att kanalen har rätt vinkel om man vill åstadkomma ett naturligt utseende.

  • Plantering av hårsäckar i kanaler. Transplantationen slutförs genom att de insamlade hårsäckarna placeras en efter en i 40-45 graders vinkel.

 

Här är de varianter av hårtransplantationer som tillämpas idag:

Robotisk hårkirurgi

En metod där rötter samlas av en hårtransplantationsrobot. Roboten öppnar kanalerna och de samlade rötterna placeras ut manuellt.

DHI (Hårtransplantation utan rakning)

Kallas även direkttransplantation. Kanalöppning och transplantation genomförs parallellt med en penna som kallas choi. Syftet med DHI är att öka kvaliteten på transplantationen, ge en tät bild och se till att håret inte förkortas för att patienten snabbt ska kunna återgå till det dagliga livet.

Safir FUE Hårtransplantation

Här används en speciell safirspetspenna i spårningsskedet. Denna metod gör det möjligt att öppna mindre kanaler, något som gör att läkningen går fortare och skorpbildningen minskar.

Normal FUE Hårtransplantation

Här samlas hårrötterna och separeras med mikromotor för att sedan manuellt planteras i öppna kanaler.

Hårtransplantation Turkiet – operation och efterbehandling

En hårtransplantation tar ungefär 6-7 timmar att genomföra. Ingen allmän bedövning eller narkos ges till patienten. Istället lokalbedövas patienten så att det är möjligt att föra samtal under processen. Även ångestdämpande (sedering) kan användas.

Tack vare lokalbedövning är smärtan minimal under en hårtransplantation. Med hjälp av sedering kan vi även erbjuda en lugnare upplevelse för patienter som har lätt att få ångest.

Tre dagar brukar räcka för en behandling

Många undrar hur mycket tid som måste avsättas för en hårtransplantation. Med tanke det som måste utföras efter transplantationen så brukar det räcka att patienten avsätter tre dagar.

Första dagen utförs själva transplantation. Dag 2 är det dags för kontroll. Läkaren inspekterar och kollar om rötterna har drabbats av några skador, blödningar eller infektioner. Den tredje dagen är det tvättning för första gången. Vi placerar då en lotion på de områden där håret har planterats och tvättar sedan med stor försiktighet och noggrannhet. Denna tvättprocess fortsätter sedan i 8 dagar. Efter den första tvätten kan du efter tydliga instruktioner genomföra tvätten själv. Men om patienten önskar så kan vi tvätta på sjukhuset hela 8-dagarsperioden.

Efter tio dagars behandling, kontroll och tvätt ser det ut som att du har kort snaggat hår och rodnaderna har minskat med 80 procent. För att se det slutgiltiga resultatet behövs mellan 6 och 18 månader.

Vidare information om hårtransplantationer

Här berättar vi mer om våra hårtransplantationer i Turkiet.

VIP-hårtransplantation

Detta är en speciell tjänst för upptagna personer som vill att processen ska gå extra snabbt och smidigt. Metoderna vi använder för dessa VIP-patienter är Robotic Hair Surgery och manuell FUE-transplantation. Vi fastställer med hjälp av 3D-teknik hur många rötter en patient behöver och genomför sedan processen steg för steg. En speciell operation för personer som har ont om tid, där vi följer patientens utveckling i ett och halvt år efter proceduren.

FUE-hårtransplantation

FUE (Follicular Unit Extraction) är en moder metod där enskilda hårsäckar transplanteras efter att ha hämtats från speciella områden på baksidan och sidan av huvudet. Denna metod ger permanenta och naturliga resultat.

Metoden är speciellt användbar för personer som vill ha mycket kort hår, eftersom det inte lämnar någon linjär ärrbildning. Den är även lämpligt för personer som har gått igenom tidigare förfaranden som har läkt dåligt. FUE döljer ärr och ger ett bättre resultat.

Robotic hårtransplantation

Denna metod har utvecklats med patientens välbefinnande i fokus. Denna hypermoderna metod är verkligen ”top notch” och har skapats för att eliminera många av de utmaningar som uppstår vid manuella metoder. I denna metod behövs inga stygn, vilket gör att behandlingen är mycket svår att upptäcka. Robotic ger ett naturligt resultat utan biverkningar och med kort återhämtning.

Håret skördas med robotprecision och ger en konsekvent och tydlig transplantation som dessutom skyddar ditt friska befintliga hår. Efter några månader kommer du att börja se nytt hår som växer fram. Efter ungefär sex månader kommer du att märka en betydande tillväxt tack vare Robotic hårtransplantation.

DHI Hårtransplantation

Direct Hair Transplantation (DHI) är en metod där transplantaten samlas ihop med en medicinsk penna som kallas choi. Håret placeras sedan ut direkt på huden utan några snitt och öppna kanaler. Denna metod kräver bara två steg och har som syfte att öka kvaliteten på transplantationen och en riktigt tät hårbild. Efter en hårtransplantation med DHI-metoden kan du snabbt återvända till ditt dagliga liv.

Några starka fördelar med DHI:

  • Hårsäckarna sätts på plats snabbt utan lång väntan.

  • Planteringen kan göras mer frekvent och ger ett naturligt utseende.

  • Risken för rotförlust minskar tack vare det speciella verktyget.

  • Befintligt hår skadas inte.

  • Snabb återhämtning.

 

Hårtransplantation utan rakning

Denna nya metod gör att patienten inte behöver raka håret helt innan transplantationen. Helrakning behövs inte om håravfallet är begränsat till den främre delen av huvudet. Har man svag hårväxt och mellanrum mellan hårstrån så passar denna metod utmärkt. Återhämtningstiden skiljer sig inte från liknande transplantationsmetoder.

Hårtransplantation med sedering

Sedering är en typ av anestesi som kan genomföras vid hårtransplantation. Patienten får smärtstillande och lugnande medel intravenöst. Detta ger patienten en sömnighet och ett lugn, men är fortsatt vid medvetande. Sedering kan användas vid FUE, Robotic Hair Surgery och DHI och passar patienter som upplever ångest inför processen.

TDF Hårtransplantation

Two Days Fue (TDF) är en hårtransplantation som genomförs under två dagar i två sessioner. En mycket effektiv metod för patienter som är upptagna och behöver återgå till arbetet snabbt efter sin hårtransplantation. Denna metod fungerar bäst i fall där hårets främre och bakre delar är helt öppna, kallad "Demirel Head" och har en kort återhämtningsprocess.

Vi erbjuder även ögobrynstransplantation samt skägg- och mustaschtransplantation. 

För mer information om våra olika hårtransplantationer kan du prata med våra erfarna och kunniga experter. Här kan du läsa mer om våra andra behandlingar.

Intresserad av en hårtransplantation i Turkiet? Välkommen att kontakta oss redan idag så kan vi boka in en konsultation.

Snabb och skonsam hårtransplantation i Turkiet